Algemene voorwaarden Brenger Business

Artikel 1 – Bezorging artikelen

 1. De maximale lengte x breedte x hoogte van een artikel is maximaal 300 x 120 x 160 centimeter. Het maximale gewicht per artikel is 35 kg voor 1-persoonsleveringen en 70 kg voor 2-persoonsleveringen. Het totale maximaal aantal artikelen is 6, met een maximaal volume van 4 m3.
 2. Het instructieveld is bedoeld voor informatie die relevant is voor de uitvoer van de Opdracht, maar die niet elders in het opstellen van de Opdracht wordt gevraagd. Verzoeken die te maken hebben met de adresgegevens, de te vervoeren spullen, de datum, het tijdstip, extra hulp, gewicht of contactgegevens dienen in de daartoe bedoelde vakken worden ingevoerd. Brenger staat niet garant voor de naleving van verzoeken die niet in de daartoe bedoelde vakken zijn ingevoerd.
 3. Bezorgingen vinden plaats binnen België en Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden) tot maximaal 250 kilometer. Bezorgingen buiten deze gebieden vallen onder internationale transporten en zijn niet gegarandeerd. In overleg bekijken we de mogelijkheden en prijzen voor dergelijke uitzonderingen en zullen op basis van de brenger.nl prijsformule worden gemaakt.
 4. Orders worden ingepland op de afgesproken standaard ophaal- & bezorgdag(en) tussen de afgesproken tijdslots.
 5. Brenger bepaalt welke Vervoerder geschikt wordt geacht voor welke opdracht, conform de overeengekomen afspraken over het voortgangsniveau van de koerier. Wanneer de Opdrachtgever de door Brenger aangedragen Vervoerder weigert voor redenen die geen verband houden tot de uitvoer van de opdracht, (o.a het ontbreken van bestelde diensten, het niet naleven van een aangevraagd tijdvak, etc), zijn de eventuele annuleringskosten op kosten van de Opdrachtgever.
 6. Brenger staat garant dat de Vervoerder voldoet aan de overeengekomen diensten zoals vastgesteld in de Opdracht in de daartoe bedoelde velden. Wanneer Brenger hierbij in gebreke blijkt, maar de opdracht wel wordt uitgevoerd, zal het te factureren bedrag in mindering worden gebracht. Wanneer de opdracht hierdoor niet meer door kan gaan of opnieuw moet worden ingepland, zal de Opdracht worden geannuleerd en worden hierbij geen kosten in rekening gebracht.
 7. Zodra het transport is ingevoerd, ontvangt de ontvanger een bezorgdag via de mail.
 8. De ontvanger ontvangt, wanneer een koerier de Opdracht heeft ingepland, uiterlijk om 20:00 uur op de dag voor de bezorging een tijdvak van 4 uur. Dit tijdvak kan niet worden aangepast.
 9. Op de dag van transport dient de opdrachtgever te allen tijde bereikbaar te zijn voor communicatie tussen alle betrokken partijen. Als de Vervoerder de ontvanger niet kan bereiken wanneer hij op het afleveradres is, dan heeft de Vervoerder het recht om dit adres over te slaan en zal hier een nieuwe bezorgafspraak voor gemaakt moeten worden. Eventuele kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 10. De afleverlocatie dient vrij toegankelijk te zijn, met een doorgang zonder obstakels en eventueel bereikbaar met transporthulpmiddelen (steekwagen, hondje etc). Eventuele obstakels moeten vooraf worden aangemeld.
 11. Indien niet voor de deur kan worden geparkeerd, zal de chauffeur de order lopend bezorgen of afhalen mits er niet meer dan 50 meter hoeft te worden gelopen. Is dit wel het geval dan mag de chauffeur de order weigeren vanwege te weinig tijd voor uitvoering van de order.
 12. Indien de contactpersoon van het ophaal- of afleveradres niet thuis is moet de Vervoerder in overleg met de ontvanger de goederen (bij geen gehoor dient de Vervoerder minimaal twee keer te bellen) bij de buren of bij iemand anders in de buurt afleveren. Mocht dit niet mogelijk zijn of mocht de Vervoerder de ontvanger niet te pakken krijgen, dan is de Vervoerder verplicht contact op te nemen met Brenger. Brenger zal vervolgens contact opnemen met de opdrachtgever, waarna de Vervoerder de order zal retourneren naar de opdrachtgever. Hiervoor worden de afgesproken kosten per transport in rekening gebracht. Er zal hierna een nieuwe afspraak worden ingepland met de ontvanger.
 13. Wanneer de Vervoerder meer dan 15 minuten bij het ophaaladres moet wachten, biedt Brenger de Vervoerder de keuze aan om door te rijden of te wachten ter vergoeding. Het wachtgeld bedraagt €7.5 per kwartier; als de Vervoerder besluit de opdracht niet uit te voeren, worden 75% van de kosten in rekening gebracht. Als de Vervoerder kiest door te rijden, komt het wachtgeld te vervallen; Brenger brengt óf wachtgeld, óf voorrijkosten in rekening, nooit beiden. Om in aanmerking voor dit wachtgeld, moet de Vervoerder voldoen aan de voorwaarden zoals verwoord in artikel 6.4 van de Algemene Voorwaarden voor de Vervoerder.
 14. Het artikel moet in de originele verpakking tot op de afleverlocatie kunnen worden vervoerd. Het wordt niet uitgepakt om bijvoorbeeld door de voordeur te passen.

Artikel 2 –  Aanleveren, wijzigen en of annuleren orders

 1. Orders dienen doorgegeven te worden via Brenger.nl. Brenger.be, de business portal of api-koppeling. Orders die voor 18:00 uur binnenkomen worden ‘s middags verwerkt. Orders die na 12:00 uur binnenkomen worden de volgende dag verwerkt.
 2. Drie dagen voor de gewenste bezorgdag kunnen orders worden doorgegeven; bijvoorbeeld: donderdag leverdag, maandag voor 18:00 uur doorgeven. Het is te allen tijde mogelijk om een order vooruit te plannen.
 3. Een spoedopdracht: een order die binnen 2 werkdagen voor 12:00 uur wordt aangemeld, kan voor een meerprijs worden aangemeld. Tot 48 uur van tevoren wordt er een meerprijs van 50% in rekening gebracht. Tot 24 uur van te voren wordt er een meerprijs van 100% in rekening gebracht. Binnen 24 uur van tevoren gelden de reguliere tarieven op basis van beschikbaarheid van www.brenger.be
 4. Alle informatie met betrekking tot de orders dient zo volledig mogelijk te worden vermeld in de Business Portal. Dat wil zeggen per order een omschrijving van het artikel met de bijbehorende afmetingen (lengte x breedte x hoogte in centimeters), de correcte contactgegevens van de ontvanger(s) (naam, e-mailadres, telefoonnummer en afleveradres), en de etage waarop geleverd moet worden. Mocht bij uitvoer van de opdracht de aangetroffen situatie afwijken van de gegevens verstrekt door de Opdrachtgever, dan zal Brenger overleggen met de Vervoerder of die de onvermelde diensten nog kan uitvoeren tegen de passende meerprijs die dit zou hebben gekost. Als de Vervoerder daar mee akkoord gaat, dan zal de prijs van de opdracht proportioneel worden verhoogd; als de Vervoerder niet akkoord gaat, zullen de bijkomende annuleringskosten hiervan in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
 5. Orders kunnen tot 60 uur voor de ophaaldag worden gewijzigd.
 6. Wanneer een order binnen 60 uur voor de afgesproken ophaaldag wordt geannuleerd door de opdrachtgever en de vervoerder heeft de opdracht al aangenomen, dan wordt er 50% van de transportkosten in rekening gebracht. Wordt de order binnen 24 uur geannuleerd dan worden er 75% van de transportkosten in rekening gebracht.
 7. Als een order van afleverdag gewijzigd wordt binnen 60 uur gelden de annuleringsvoorwaarden van punt 2.6.
 8. Adreswijzigingen kunnen kosteloos per mail worden doorgegeven tot 24 uur voor de afgesproken transportdag mits het gewijzigde adres binnen een straal van 5 kilometer ligt ten opzichte van het eerder doorgegeven adres. Is de adreswijziging buiten een straal van 5 kilometer of binnen 24 uur gelden de annuleringsvoorwaarden van punt 2.6.
 9. De Vervoerder heeft het recht een transport te weigeren wanneer de afmetingen niet overeenkomen met de doorgegeven afmetingen in de business portal. Bijvoorbeeld, de doorgegeven afmetingen zijn 120 cm en in werkelijkheid is het 200 cm. Bij twijfel over de formaten is het advies dit ruim in te schatten om problemen te voorkomen. Indien dit gebeurt zal hiervoor 75% van de transportprijs in rekening gebracht worden.
 10. Orders kunnen in het transport overzicht in het online portal gewijzigd of verwijderd worden tot 60 uur voor de geplande bezorgdag.

Artikel 3 – Schade

 1. Brenger is tijdens het transport standaard verzekerd tegen beschadigingen, diefstal en/of verduistering tot een bedrag van €413,- exclusief BTW per order.

 2. Bij het ophalen van het product checken Vervoerder en opdrachtgever samen voor een schadevrije overdracht;  de opdrachtgever heeft de mogelijkheid om hiervoor te tekenen via de Brenger App voor Koeriers, welke de Vervoerder gebruikt om de ophaling te bevestigen. Om aanspraak te maken op Brengers schade verzekering, moet er zijn getekend voor een schadevrije oplevering.

 3. Indien er niet wordt getekend voor schadevrij ontvangst door de ontvanger, dient er binnen 48 uur een melding gemaakt te worden bij Brenger na de bezorging. Foto’s van de beschadigingen, zoals de op het afleveradres wordt/worden geconstateerd dienen worden gestuurd naar Brenger (zakelijk@brenger.nl). Vermeld in de e-mail ook het ID nummer van het transport en vermeld hierin hoe de schade is ontstaan.

 4. Wanneer de opdrachtgever Brenger aansprakelijk stelt voor de schade, moet het schadeformulier binnen 3 dagen ingevuld retour worden gestuurd aan Brenger.

 5. Producten dienen onder de volgende voorwaarden verpakt te zijn. Bij nalatigheid kan er geen aanspraak gemaakt worden op de schadeverzekering:

  • Producten dienen overal ingepakt zijn met karton, dik plastic of bubbelplastic. Krimpfolie alleen is niet voldoende.
  • Hoeken en uitstekende punten dienen 2 laags te zijn ingepakt.
  • Glas, spiegels, natuursteen, schilderijen en breekbare materialen zoals bijvoorbeeld lampen dienen ingepakt te zijn met dempend materiaal zoals schuimrubber, zodat deze goed kunnen worden vervoerd. Onze koeriers gaan  zorgvuldig met de producten om, maar artikelen in deze categorieën zijn niet verzekerd.
  • Deuren van kasten moeten dicht zitten en de planken moeten zijn vastgemaakt of zijn verwijderd uit de kast.
 6. Schade ontstaan bij een 1-persoons levering tijdens het in-en uitladen van het product met een een zijde langer dan 100 cm, zwaarder is dan 35 kg en dus niet door 1 persoon te tillen is en waarbij geen extra tilhulp beschikbaar was, valt niet onder de verzekering. Indien op locatie geconstateerd wordt dat de beschikbare tilhulp lichamelijk niet fit genoeg is (bijv. zwangerschap, of oudere leeftijd), dient er alvorens het in- of uitladen getekend te worden voor schadevrij ontvangst.

 7. De Vervoerder zal per product 1 foto maken bij het ophalen en bij het afleveren. Deze foto wordt als bewijs aangevoerd in de aansprakelijkheid van de schade.

 8. Bij goedgekeurde schademelding zullen de transportkosten worden vergoed door Brenger en/of de verzekering.

 9. De verzekering biedt dekking tijdens de transportperiode van voordeur (ophaaladres) tot voordeur (afleveradres). De verzekering geldt niet voor:

 • Schade aan het product ontstaan tijdens het transporteren / tillen (al dan niet met hulp van de Vervoerder) voorafgaande aan of na het transport binnen het gebouw/huis van het ophaaladres of afleveradres.
 • Schade aan glas, spiegels, natuursteen, antiek, tweedehands producten of etenswaren.
 • Schade aan een product dat groter is dan 300 x 120 x 160 cm, dan wel zwaarder is dan 70 kg, dat met behulp van apparatuur moeten worden in- en/of uitgeladen.
 • Schade ontstaan door (de)montage van goederen.
 • Brenger en of de Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade binnenshuis van welke aard dan ook.
 • De Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade aan het product die redelijkerwijs niet was te constateren bij het ophaaladres. Bijvoorbeeld bij interne schade die niet zichtbaar is aan de buitenkant van het product bij ophalen.

 1. Brenger is verantwoordelijk voor maximaal de kostprijs van het product tot €413,- exclusief BTW. Hiervoor dient een factuur van het inkoopbedrag te worden overhandigd. Als de kostprijs van het product niet aantoonbaar is, zal er maximaal een schadeclaim ingediend kunnen worden van 50% van de verkoopprijs tot maximaal €289,- exclusief BTW.

Artikel 4 – Communicatie

 1. Alle communicatie met betrekking tot het aanleveren, wijzigen of annuleren van orders dient via het Brenger zakelijk team te verlopen. Zij zijn bereikbaar via ​​zakelijk@brenger.nl​​ of 085 888 0490. Vermeld hier duidelijk om welk transport het gaat, benoem het transport ID, de datum van het transport, het afleveradres en de wijziging of vraag.
 2. Zodra het transport is ingevoerd ontvangt de ontvanger een bezorgdag via de mail.
 3. De ontvanger ontvangt uiterlijk om 20:00 uur één dag voor de bezorgdag een tijdvak van 4 uur. Dit tijdvak kan niet worden aangepast. De vervoerder kan 30 minuten voor aankomst contact opnemen met de ontvanger.
 4. Indien de contactpersoon van het ophaal- of afleveradres niet thuis is moet de Vervoerder in overleg met de ontvanger de goederen (bij geen gehoor dient de Vervoerder minimaal twee keer te bellen) bij de buren of iemand anders in de buurt afleveren. Mocht dit niet mogelijk zijn of mocht de Vervoerder de ontvanger niet te pakken krijgen, dan is de Vervoerder verplicht contact op te nemen met Brenger. Brenger zal vervolgens contact opnemen met de opdrachtgever en zorgen voor een retourtransport naar de opdrachtgever. Hiervoor worden de afgesproken kosten per transport in rekening gebracht. Er zal hierna een nieuwe afspraak worden ingepland met de ontvanger.

Artikel 5 – Offertes en prijzen

 1. Alle offertes van Brenger hebben een geldigheid van 4 weken en een pilotperiode van 2 maanden indien anders overeengekomen.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 3. Offertes worden gemaakt op basis van aannames over aantal transporten, gemiddelde afstanden en gemiddelde volumes. Mochten deze meer dan 10% afwijken dan houdt Brenger het recht de prijzen aan te passen.
 4. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders is aangegeven.
 5. Brenger houdt zich het recht voor 2 keer per jaar prijsaanpassingen door te voeren, namelijk in januari en in juli van het betreffende jaar behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven of bij afwijkingen in de vooraf opgenomen waarden als gemiddelde afstand en volume.
 6. De Waddeneilanden zijn uitgesloten van alle offertes, eventuele afspraken voor dit gebied kunnen in overleg worden gemaakt.

Artikel 6 – Betaling & betalingsvoorwaarden

 1. De opdrachtgever dient akkoord te gaan met de betalingsvoorwaarden van Brenger. Deze voorwaarden zullen worden opgestuurd gelijktijdig met de offerte.
 2. Vragen, opmerkingen en fouten met betrekking tot de facturen moeten binnen 7 werkdagen gemeld worden via finance@brenger.nl
 3. Alle opdrachtgevers betalen via automatisch incasso, tenzij anders wordt overeengekomen (in extreme uitzonderingsgevallen).
 4. De factuur dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na de factuurdatum in zijn geheel zijn ontvangen (voor opdrachtgevers met uitzondering op automatisch incasso).
 5. Indien het betaaltermijn is verstreken en Brenger geen betaling of betalingsbewijs heeft ontvangen, heeft zij het recht geen nieuwe transporten in te plannen totdat de uitstaande facturen voldaan zijn.
 6. Indien de opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag betaalt, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 7. Opdrachtgever gaat verplicht over naar automatisch incasso wanneer er vaker dan twee keer per jaar na de betaaltermijn wordt betaald.
 8. Betaalt de opdrachtgever niet of wil de opdrachtgever geen gebruik maken van automatische incasso dan wordt het business portal gesloten.
 9. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Brenger het recht om een vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) in rekening te brengen. Deze incassokosten kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Na het in rekening brengen van incassokosten dien je het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.
 10. Indien de betaaltermijn is verstreken en Brenger geen betaling of betalingsbewijs heeft ontvangen, heeft Brenger het recht geen nieuwe aanvragen te verwerken voor achteraf betalen op factuur totdat de uitstaande facturen zijn voldaan.
 11. Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van incassokosten bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door jouw opgegeven en het door jou op juistheid gecontroleerde e-mailadres. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, laat onverlet dat je verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.
 12. Als je nog niet aan Brenger hebt betaald op de uiterste betaaldatum, wordt er per e-mail kosteloos een eerste herinnering gestuurd met een nieuwe betalingstermijn van 14 dagen. Bij de tweede herinnering zal Brenger €13,50 aanmaningskosten (exclusief BTW) in rekening brengen.
 13. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta, zonder verrekening of aftrek van enige korting
 14. Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Brenger het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de opdrachtgever, de nakoming van al zijn verbintenissen jegens de opdrachtgever op te schorten, onverminderd alle andere rechten uit het geldende recht voortvloeiend. Brenger is hiertoe in ieder geval gerechtigd indien het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd, aan hem surseance van betaling verleend wordt, dan wel koper overlijdt. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor Brenger voortvloeien uit het geldende recht; met name behoudt Brenger zich het recht voor de opdrachtgever – na het onder zich nemen van de producten – tot schadevergoeding aan te spreken.
 15. Vanaf het moment van in verzuim treden is over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Voorts is de koper gehouden aan verkoper de buitengerechtelijke kosten te voldoen die verband houden met de incassering van zijn vordering(en); deze kosten worden berekend overeenkomstig het’ Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2021′, onverminderd het recht van verkoper om verdere redelijke kosten ex art. 6:96 BW in rekening te mogen brengen.
 16. Betalingen strekken eerst in mindering op de in lid 5 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.