Notice and take down procedure Brenger

Op deze Website,www.brenger.be, kunnen gebruikers zelf content en informatie uploaden. Dit kan bijvoorbeeld bij het plaatsen van een opdracht of het plaatsen van een reactie op een opdracht. In deze notice and take down (NTD) procedure lees je hoe je bij ons een NTD-verzoek kunt indienen, om bepaalde content van de Website te verwijderen.

De informatie die gebruikers op onze Website plaatsen wordt niet door ons geredigeerd of gecontroleerd. Wel hanteren wij de regels in onze Algemene Voorwaarden en moedigen wij gebruikers aan om ons te wijzen op schending hiervan door andere gebruikers. Ook worden wij er graag snel van op de hoogte gebracht als enige informatie op onze Website ongepast, aanstootgevend of onrechtmatig is.

Een NTD-verzoek indienen

Je kunt ons op de hoogte stellen van bepaalde content op de Website en ons verzoeken deze te verwijderen, als je van mening bent dat de betreffende content:

Een NTD-verzoek kun je op de volgende manier bij ons indienen via de rapporteer buttons op de website of door ons te mailen op info@brenger.be. Je kunt ons verzoeken een melding met spoed af te handelen. Wij zullen zelf beoordelen of de melding met spoed behandeld moet worden.

Wij vragen je bij je verzoek ons NTD-formulier in te vullen, of om ons in ieder geval de volgende informatie te geven:

  • Je contactgegevens;
  • De inhoud en locatie van de content die je wilt laten verwijderen (in ieder geval de URL);
  • Een motivatie waarom de content volgens jou onrechtmatig is of in strijd is met onze Algemene Voorwaarden.

Behandeling van NTD-verzoeken

Als wij een NTD-verzoek binnen krijgen, zullen wij bekijken of de content die wordt gemeld onmiskenbaar onrechtmatig is of in strijd is met onze Algemene Voorwaarden. Wij kunnen de volgende maatregelen nemen:

  • Als de content onmiskenbaar onrechtmatig of in strijd met onze Algemene Voorwaarden is, dan zullen wij de content onverwijld van onze Website verwijderen.
  • Als wij besluiten de content niet van de Website te verwijderen, dan zullen wij dit aan je melden en toelichten.

Wij streven ernaar NTD-verzoeken zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 7 werkdagen te behandelen, zo nodig in overleg met een adviseur. Als wij besluiten een verzoek met spoed af te handelen dan doen wij dit binnen 48 uur, zodat verdere schade kan worden voorkomen.