Algemene voorwaarden voor Opdrachtgever

Deze algemene voorwaarden (de Voorwaarden Opdrachtgever) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.brenger.be (de Website) en alle subdomeinen door Gebruikers die handelen in de hoedanigheid van Opdrachtgever. De Voorwaarden Opdrachtgever zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden aan Gebruikers die handelen in de hoedanigheid van Opdrachtgever. De Website is een platform voor het verzenden en vervoeren van spullen vanaf en naar particulieren en MKB. De Website brengt mensen die iets willen versturen en mensen die iets willen brengen met elkaar in contact, biedt een verzekering via een verzekeraar van het transport tegen schade en diefstal (tot €500), faciliteert en garandeert de betaling en verifieert gebruikers om de betrouwbaarheid van het platform te verhogen (de Dienst). Brenger B.V. (Brenger) mag altijd de Voorwaarden Opdrachtgever veranderen. Omdat je de Website gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden Opdrachtgever van toepassing zal zijn. Brenger moet afspraken die afwijken van de Voorwaarden Opdrachtgever schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

Artikel 1 – Algemeen

 1. De Voorwaarden Opdrachtgever zijn van toepassing op personen die de Website gebruiken om opdrachten te plaatsen voor het vervoer van spullen (Opdrachtgevers). Naar de Opdrachtgevers wordt ook algemeen verwezen als “Gebruikers”.
 2. Brenger zal de Voorwaarden Opdrachtgever op verzoek kosteloos aan jou toezenden. De Voorwaarden Opdrachtgever zijn ook beschikbaar op www.brenger.be.
 3. Als een deel van de Voorwaarden Opdrachtgever nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden Opdrachtgever. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 – Gebruiksregels van de Website

 1. Je mag de Website niet zo gebruiken dat je daarmee de Belgische of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
 2. Je mag het volgende niet via de Website verspreiden:
  – Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  – Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  – Ongevraagde reclame (spam);
  – Foute of misleidende informatie; of
  – Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
 3. Je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of je op een andere manier voordoen als iemand anders.
 4. Je zal de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim houden. Ook zal je deze gegevens niet misbruiken.
 5. Je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere (commerciële) doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 6. Je mag geen opdrachten plaatsen op de Website om geld, illegale (zoals wapens, drugs, etc.), gevaarlijke, bijzondere en/of bederfelijke goederen te versturen. De volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op grond van alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot het transport van dergelijke goederen ligt bij de Opdrachtgever. Iemand die dergelijke goederen laat vervoeren loopt het risico op een strafrechtelijke vervolging of andere rechtsmaatregelen. Eventuele boetes of andere schade die voortkomen uit illegale, gevaarlijke, bijzondere en/of bederfelijke goederen die de Opdrachtgever laat vervoeren, wordt verhaald op de Opdrachtgever.
 7. Opdrachten, met een ophaal- of bezorgadres buiten de landen die meedoen aan het Schengenverdrag, kunnen worden verwijderd van de website.
 8. Als jij een gebruiker verdenkt van misbruik van de Website, ben je verplicht om dit te melden bij Brenger.

Artikel 3 – Het platform

 1. Het doel van de Website is om een platform te bieden waar een brenger (de Vervoerder) en een opdrachtgever (de Opdrachtgever) met elkaar in contact kunnen komen.
 2. De Vervoerder is bereid om een roerende zaak (het Product) te vervoeren voor de Opdrachtgever en de Opdrachtgever wenst een roerende zaak te laten vervoeren en geeft daartoe opdracht aan de Vervoerder. Hierdoor ontstaat er een overeenkomst tussen Vervoerder en Opdrachtgever.
 3. Brenger en Vervoerder beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. en 7:690 e.v. BW.
 4. Brenger en Vervoerder willen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking voorkomen.
 5. Brenger is geen partij bij de overeenkomst tussen Vervoerder en Opdrachtgever. Brenger biedt enkel het platform en faciliteert het contact tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever. Brenger is niet verantwoordelijk voor de (nakoming van de) afspraken tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
 6. Als er een conflict ontstaat tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever moeten zij dat conflict zelf oplossen. Brenger is, hoewel onverplicht, bereid op te treden als bemiddelaar en helpt graag om een conflict op te lossen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
 7. Indien de Opdrachtgever een klacht heeft, dan kan de Opdrachtgever deze indienen bij het bevestigen van de levering in de Track & Trace pagina, of door een email te sturen naar Info@brenger.be. Brenger zal zo snel mogelijk reageren via de email of telefoon.
 8. In het geval van een geschil met Brenger kunt een opdrachtgever (de Opdrachtgever) contact opnemen met het Europese Onlinegeschillenbeslechting platform, te vinden hier
 9. Brenger onderschrijft zich ten alle tijden aan de gedragscode van BECommerce. Kopieën van deze gedragscode zijn hier te vinden: NL / ENG

Artikel 4 – De overeenkomst tussen Vervoerder en Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever en Vervoerder sluiten een overeenkomst van goederenvervoer in de zin van artikel 8:20 e.v. BW (de “Vervoersovereenkomst”).
 2. Brenger is geen partij bij de overeenkomst Vervoersovereenkomst tussen Vervoerder en Opdrachtgever. Brenger biedt enkel het platform en faciliteert het contact tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever, opdat zij een Vervoersovereenkomst met elkaar aangaan. Vervoerder bepaalt zelf of hij met Opdrachtgever de Vervoersovereenkomst aangaat.
 3. Brenger verzorgt de schriftelijke vastlegging en afhandeling van de Vervoersovereenkomst tussen Vervoerder en Opdrachtgever.
 4. Brenger is niet verantwoordelijk voor de (nakoming van de) afspraken tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever. Als er een conflict ontstaat tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever moeten zij dat conflict zelf oplossen. Brenger is, hoewel onverplicht, bereid op te treden als bemiddelaar en helpt graag om een conflict op te lossen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

Artikel 5 – De Opdracht, garantie en betaling

 1. De Opdracht tussen Opdrachtgever en Vervoerder komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever vooruitbetaalt via de Website en de Vervoerder aangeeft de geplaatste opdracht te willen vervoeren.

 2. Opdrachten die buiten de standaard service vallen worden niet vooruitbetaald. De Opdracht komt dan pas tot stand wanneer de Opdrachtgever het aanbod, welke wordt geplaatst via het Platform, accepteert en het afgesproken bedrag betaald.

 3. De opdracht wordt niet vooraf betaald wanneer:

  • de opdracht één of meerdere artikelen bevat die groter zijn dan (400x180x160 cm);;
  • het totale volume van de opdracht groter is dan 5m3;
  • het totale gewicht zwaarder dan 200kg is;
  • de opdracht plaatsvind buiten het standaard transportgebied (Nederland m.u.v de Waddeneilanden, België en Duitsland)
  • de opdracht naar een afvalstation moet;
  • het om glas of spiegels gaat;
  • het om kwetsbaar steensoorten gaat;
  • het om etenswaren gaat;
  • het een aanhangwagen/aanhanger of piano betreft;
  • het een organisme (planten/dieren) betreft.
 4. Na de betaling ontvangt de Opdrachtgever een bevestiging van de betaling per mail.

 5. Zodra de Vervoerder de opdracht van de Opdrachtgever accepteert, krijgt de Vervoerder een email ter bevestiging dat de opdracht ingepland is. De Vervoerder haalt het Product vervolgens op, op de overeengekomen datum en het overeengekomen tijdstip. Wanneer het Product door de Vervoerder is afgeleverd en ontvangst door de Opdrachtgever bevestigd is (dan wel stilzwijgend geaccepteerd is 24 uur na bevestiging van aflevering door de Vervoerder) wordt de Vervoerder uitbetaald.

 6. Als de Vervoerder de opdracht accepteert, aanvaardt de Vervoerder daarmee de volledige verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van het transport zoals beschreven in de Opdracht.

 7. Wanneer de Vervoerder de opdracht accepteert, geeft hij tijdsindicaties van maximaal vier uur door in welke hij de spullen zal ophalen en afleveren. Aan deze tijdsindicaties kunnen geen rechten worden ontleend. Brenger garandeert enkel levering binnen het tijdvak dat door de Opdrachtgever zelf via de website is ingeboekt.

 8. De Vervoerder kan de tijdsindicatie nog tot 20:00 de avond vóór het transport wijzigen binnen het door de Opdrachtgever aangevraagde tijdvak. Daarna kan de tijdsindicatie alleen nog worden gewijzigd met instemming van Brenger en de Opdrachtgever.

 9. De verwachtte aankomsttijd op de Track & Trace pagina is een indicatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 10. Als de Vervoerder de opdracht annuleert komt de door de Vervoerder aangegeven tijdsindicatie te vervallen. Brenger zal de opdracht zoals deze is ingevoerd door de Opdrachtgever opnieuw op het platform plaatsen.

 11. De gegevens die worden verzameld tijdens het boeken in de daartoe bedoelde velden, of te wel: De artikelomschrijving en aantal, de opgegeven datum en tijd, de aangevraagde extra hulp en verdieping(en), de contact- en adresgegevens, zijn te alle tijden leidend; aan instructies doorgegeven in het instructieveld, de foto’s of de factuur kunnen geen rechten worden ontleend. Een aangevraagde wijziging van deze gegevens wordt pas erkend wanneer deze is aangepast in de Opdracht.

 12. Het instructieveld is bedoeld voor informatie die relevant is voor de uitvoer van de Opdracht, maar die niet elders in het opstellen van de Opdracht wordt gevraagd. Er kunnen geen rechten aan het instructieveld worden ontleend.

 13. Vervoerder deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in en is bij het uitvoeren van de Opdracht geheel zelfstandig. Vervoerder voert de opdracht naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Brenger en/of de Opdrachtgever uit. Opdrachtgever en/of Brenger kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de Opdracht.

 14. Opdrachtgever aanvaardt dat op alle Opdrachten die via de Website tot stand komen de Vervoersovereenkomst van toepassing is, zoals die door Brenger aan Opdrachtgever wordt aangeboden op het moment dat Opdrachtgever een aanbod van een Vervoerder accepteert (de Vervoersovereenkomst). Opdrachtgever accepteert deze Vervoersovereenkomst voordat de Vervoerder geaccepteerd kan worden.

 15. Brenger en Opdrachtgever gaan er uitdrukkelijk mee akkoord dat Vervoerder ook ten behoeve van andere Opdrachtgevers opdrachten verricht.

 16. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige gegevens over de Opdracht. Wanneer door het onjuist verstrekken of achterhouden van gegevens de Opdracht moet worden geannuleerd, worden er voorrijkosten uitgekeerd aan de Vervoerder ter waarde van 75% van de oorspronkelijk betaling van der. Opdrachtgever krijgt de overige 25% teruggestort.

 17. De prijs voor de Opdracht wordt betaald via Mollie Payments B.V. die namens de Vervoerder incasseert.

 18. Uitbetaling aan de Vervoerder geschiedt zoals uiteengezet in deze Voorwaarden Opdrachtgever, na verrekening van de vergoeding voor Brenger.

 19. De prijzen voor de Dienst staan vermeld op de Website.

 20. De prijzen voor de Dienst kunnen door Brenger zonder aankondiging worden gewijzigd. De geldende prijs is de prijs zoals vermeld op de Website. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eerdere prijzen.

 21. Alle prijzen voor de Dienst op de Website zijn inclusief BTW.

 22. Tarieven voor zakelijke klanten zijn exclusief BTW.

 23. Facturen dienen binnen een termijn van veertien (14) dagen na de factuurdatum in zijn geheel zijn ontvangen.

 24. Indien Opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag heeft betaald, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

 25. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Brenger het recht om een vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) in rekening te brengen. Deze incassokosten kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Na het in rekening brengen van incassokosten dient de Opdrachtgever het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.

 26. Indien het betaaltermijn is verstreken en Brenger geen betaling of betalingsbewijs heeft ontvangen, heeft Brenger het recht geen nieuwe aanvragen te verwerken voor achteraf betalen op factuur totdat de uitstaande facturen zijn voldaan.

 27. Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van incassokosten bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door jouw opgegeven en het door jouw op juistheid gecontroleerde e-mailadres. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, laat onverlet dat de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.

 28. Als de Opdrachtgever nog niet aan Brenger heeft betaald op de uiterste betaaldatum, wordt er per e-mail kosteloos een eerste herinnering gestuurd met een nieuwe betalingstermijn van 14 dagen. Bij de tweede herinnering zal Brenger €13,50 aanmaningskosten in rekening brengen.

 29. Het is verplicht om Brenger op de hoogte te stellen van iedere adres en e-mail wijziging. Opdrachtgever wordt geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Brenger bekende adres indien geen adreswijziging is ontvangen.

 30. Opdrachtgever kan adreswijzigingen doorgeven aan onze supportafdeling, e-mail: info@brenger.be

Artikel 6 – De Opdrachtgever en betaling

 1. Indien de ophaalsituatie anders is dan de Opdrachtgever heeft aangegeven in de geplaatste opdracht, heeft de Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen. Wanneer de Vervoerder het Product hierdoor niet meeneemt krijgt de Vervoerder de 75% van de afgesproken vergoeding overgemaakt als zijnde voorrijkosten. De Opdrachtgever krijgt 25% van de transportvergoeding teruggestort. De Vervoerder dient voordat hij of zij wegrijdt Brenger te bellen.
 2. De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de contactpersoon van het ophaaladres op het ophaaladres aanwezig is tijdens de ophaalafspraak en 15 minuten daarna. Indien de contactpersoon van het ophaaladres niet op het ophaaladres is tussen de afgesproken tijd van ophalen en 15 minuten daarna, heeft de Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen nadat hij Brenger gebeld heeft. De Vervoerder is echter wel verplicht om de contactpersoon van het ophaaladres minimaal twee keer te bellen wanneer er niemand is. In dit geval krijgt de Vervoerder 75% van de afgesproken vergoeding overgemaakt als zijnde voorrijkosten. De Opdrachtgever krijgt de andere 25% van de afgesproken vergoeding teruggestort.
 3. Indien de Vervoerder een redelijk vermoeden heeft dat het Product bestaat uit een of meerdere illegale (zoals wapens, drugs, etc.) goederen en/of goederen die een gevaar kunnen opleveren voor personen of zaken, dan heeft Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen. Vervoerder maakt deze afweging naar eigen inzicht, zonder toezicht of leiding van Brenger. Vervoerder kan in een dergelijk geval wel contact opnemen met Brenger voor een vrijblijvend overleg.
 4. Indien de contactpersoon van het afleveradres of de Opdrachtgever niet binnen 48 uur na het overeengekomen bezorgmoment bevestigt dat het Product is aangekomen, gaat Brenger ervan uit dat het product is afgeleverd en wordt de Vervoerder uitbetaald.
 5. Wanneer het Product door de Vervoerder is afgeleverd en ontvangst door de Opdrachtgever is bevestigd (dan wel stilzwijgend geaccepteerd is 48 uur na de bevestiging van aflevering door de Vervoerder) wordt de Vervoerder binnen 5 werkdagen uitbetaald.
 6. Indien de contactpersoon van het afleveradres of de Opdrachtgever, binnen 48 uur na de bevestiging van aflevering door de Vervoerder, aangeeft dat het Product niet afgeleverd is, zal Brenger onderzoeken of dit daadwerkelijk het geval is. Indien dit daadwerkelijk het geval is krijgt de Vervoerder geen vergoeding overgemaakt.
 7. Zolang de Opdracht nog niet is ingepland door een Vervoerder, kan de Opdrachtgever te allen tijde de Opdracht annuleren. De Opdrachtgever krijgt de volledige vergoeding teruggestort.De Opdrachtgever mag de opdracht tot 60 uur voor de afgesproken ophaaltijd kosteloos annuleren. In dit geval krijgt de Vervoerder geen vergoeding. De Opdrachtgever krijgt de volledige betaling teruggestort.
 8. Wanneer de Opdracht is ingepland door een Vervoerder mag de Opdrachtgever de opdracht tot 60 uur voor de afgesproken ophaaltijd kosteloos annuleren. In dit geval krijgt de Vervoerder geen vergoeding. De Opdrachtgever krijgt de volledige betaling teruggestort.
 9. Bij een annulering door de Opdrachtgever binnen 24-60 uur voor de afgesproken ophaaltijd, heeft de Vervoerder recht op de helft van de afgesproken vergoeding met een maximum van €75. De Opdrachtgever krijgt de andere helft van de vergoeding teruggestort. Bij een annulering door de Opdrachtgever binnen 24 uur voor de afgesproken ophaaltijd, heeft de Vervoerder recht op 75% van de afgesproken vergoeding met een maximum van €75. De Opdrachtgever krijgt 25% van de vergoeding voor Brenger teruggestort.
 10. Indien de Vervoerder de opdracht annuleert, krijgt de Opdrachtgever de volledige vergoeding teruggestort. Brenger zal vervolgens helpen een nieuwe Vervoerder te vinden, indien gewenst.

Artikel 7 – Product betaling

 1. De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat het juiste, met de verkoper overeengekomen, bedrag wordt betaald.
 2. Indien de verkoper voor het afgesproken ophaalmoment aangeeft dat het bedrag onjuist is wordt het transport, de Opdracht, niet uitgevoerd tenzij de Opdrachtgever direct het verschil betaalt aan Brenger. Eventuele annuleringskosten wanneer de Opdracht niet door kan gaan zijn voor de Opdrachtgever.

Artikel 8 – Beschikbaarheid van de Website

 1. Brenger doet haar uiterste best om te zorgen dat de Website beschikbaar is.
 2. Brenger garandeert niet dat de Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Brenger is dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet of niet veilig werkt.

Artikel 9 – Gebruikersaccount

 1. Je moet de inloggegevens van jouw account afschermen voor anderen en jouw wachtwoord strikt geheimhouden. Brenger gaat ervan uit dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt.
 2. Als je denkt of weet dat jouw account misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij Brenger. Brenger zal er alles aan doen jou te helpen en om misbruik te stoppen.
 3. Je kan jouw account te allen tijde kosteloos verwijderen.

Artikel 10 – Prijzen

 1. Als je moet betalen voor een onderdeel van de Dienst, zal Brenger dit duidelijk op de Website vermelden. Alle prijzen voor de Dienst zijn inclusief BTW.
 2. Tarieven voor zakelijke klanten zijn exclusief BTW.

Artikel 11 – Uitsluiting

Als Brenger vindt dat je de wet of deze Voorwaarden Opdrachtgever overtreedt, kan Brenger jou (deels) uitsluiten van de Dienst. Brenger kan jou ook (deels) uitsluiten van de Dienst als je niet op tijd of helemaal niet betaalt. Brenger kan jou bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:
• Jouw account te verwijderen;
• Onderdelen van de Dienst voor jou te blokkeren.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Brenger is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die je lijdt door onze Website of Dienst te gebruiken. Brenger is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor:

  • Schade die Gebruiker lijdt door verkeerde informatie op de Website
  • De totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten die via de Website tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever worden gesloten;
  • Het goed functioneren van (hyper)links op de Website;
  • Situaties waarin het mobiele apparaat van de Gebruiker wordt gestolen en een derde vervolgens gebruik maakt van de Website of Dienst met het mobiele apparaat van de Gebruiker;
  • Eventuele schade of wijziging aan de apparatuur van de Gebruiker als gevolg van het gebruik van de Website of Dienst;
  • Onkosten die worden gemaakt door vertraging, annulering of het uitblijven van een aanbod van een Vervoerder;
  • Onkosten die de Opdrachtgever maakt om een alternatieve oplossing te vinden wanneer de Vervoerder niet in staat blijkt de spullen naar de geboekte verdieping te brengen;
  • Het niet voldoen door Brenger aan de verplichtingen in deze Voorwaarden Opdrachtgever, indien de tekortkoming is te wijten aan gebeurtenissen buiten de redelijke macht van Brenger.
 2. Brenger heeft geen invloed op de informatie die Gebruikers op de Website plaatsen en de informatie die tussen de Gebruikers onderling wordt uitgewisseld. Brenger is niet aansprakelijk voor deze informatie. Brenger is ook niet aansprakelijk voor incomplete of foutieve informatie als gevolg van een verkeerde verzending van deze informatie.

 3. Brenger zal de informatie die Gebruikers op de Website kunnen plaatsen niet actief monitoren. Brenger kan informatie op de Website na melding hiervan wel verwijderen, indien de informatie onrechtmatig is, in strijd is met deze Voorwaarden Opdrachtgever of op andere wijze ongepast is. Klik hier voor ons notice-and-take-down beleid.

Artikel 13 – Geheimhouding

Brenger is verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ begrijpt Brenger alle informatie waarvan jij hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit.

Artikel 14 – Privacy

 1. Brenger respecteert jouw privacy en anticipeert op de nieuwe Europese wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Als je gebruikt maakt van onze Website en Dienst zullen we bepaalde persoonsgegevens van je verzamelen. In onze privacy policy kun je lezen welke persoonsgegevens we verzamelen en waar we die voor gebruiken. Je vindt onze privacy policy hier.

Artikel 15 – Conflictoplossing

Brenger is niet verplicht om te helpen bij conflicten tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever. Natuurlijk zal Brenger zich wel inzetten om te helpen bij het oplossen van die conflicten.

Artikel 16 – Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen Opdrachtgever en Brenger, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.

In het geval van een geschil met Brenger kunt een opdrachtgever (de Opdrachtgever) contact opnemen met het Europese Onlinegeschillenbeslechting platform, te vinden hier